Wat is een EPC?

Een Energieprestatiecertificaat geeft informatie over het energieverbruik van de woning.

Indien u uw woning wenst te verkopen of te verhuren, hebt u een energieprestatiecertificaat nodig. Bij verkoop van woningen is het EPC verplicht vanaf 1 november 2008, bij verhuur vanaf 1 januari 2009. Een EPC attest informeert de potentiële koper en huurder hoe energiezuinig een woning is.

Daarnaast vermeld het EPC attest enkele energiebesparende adviezen.

Het EPC moet beschikbaar zijn van zodra de woning te koop of te huur gesteld wordt. Wanneer dit attest niet aanwezig is kan het Vlaams Energieagentschap de eigenaar van het gebouw een administratieve geldboete opleggen van 500 tot maximum 5000 euro.

Opmaak van een EPC

De energiescore wordt op het EPC aangeduid op een kleurenbalk. De kleurenbalk loopt van groen (energiezuinig) naar rood (niet energiezuinig). Op het EPC staat dan de energiescore die de woning behaalt.

De energiescore wordt berekend op grond van kenmerken van de woning, zoals de aard van de verwarmingsinstallatie/ sanitaire installaties, gebruik van isolatie enz. Het kengetal is het energieverbruik per vierkante meter woonoppervlak per jaar, zo zijn grote en kleine woningen makkelijk met elkaar te vergelijken.

Een energiedeskundige van Attestenburo.be komt ter plaatse om de woning te inspecteren. Tijdens het bezoek worden de installaties, ramen, deuren, vloeren, muren, plafonds,... opgemeten en genoteerd. Er worden ook foto’s van het gebouw genomen om het EPC te staven. Daarna wordt alles in de certificatiesoftware ingevoerd. U krijgt dan uw energieprestatiecertificaat toegestuurd samen met de factuur.

Hoelang is een EPC geldig?

Het energieprestatiecertificaat is tien jaar geldig. Als u energiebesparende investeringen hebt gedaan in de woning, is het als verhuurder of verkoper interessant om een nieuw EPC te laten opmaken. De woning krijgt dan immers een betere score en wordt daardoor interessanter op de markt. Bij een verkoop wordt het certificaat doorgegeven aan de nieuwe eigenaar; bij verhuur krijgt de huurder een kopie.